Dubbelglas / Isolatieglas

Wat zijn de ZTA, LTA en g-waarde bij glas

Als je op zoek gaat naar het juiste dubbelglas of isolatieglas, kom je de termen ZTA, LTA en g-waarde ongetwijfeld tegen. Ze hebben te maken met in hoeverre zon en warmte door het glas heen kan komen. Hieronder staat duidelijk uitgelegd wat elke term betekent.

ZTA: de zontoetredingsfactor

ZTA is de zontoetredingsfactor: de verhouding tussen hoeveel licht door het glas gaat en hoeveel er juist door het glas wordt tegengehouden. Hierbij is de hoek 45 graden. Hoe hoger de ZTA, hoe meer zonlicht er door het glas gaat. De factor loopt van 0 tot 1. Ook wordt het als percentage gebruikt, dus van 0 tot 100%, waarbij 100% gelijk staat aan een open raam en 0% aan bijvoorbeeld een houten plaat.

Een hoge ZTA is dus qua energieverbruik gunstig in de winter, maar in de zomer kan het juist weer te warm zijn waardoor er extra gekoeld moet worden.

Gebouwen met grote glaspuien moeten zomer niet te warm worden, dus hier mag de ZTA-waarde niet te hoog zijn. De factor loopt van 0 tot 1.

Blank glas heeft een ZTA-waarde van 0,8. Modern HR++ glas heeft een ZTA-waarde van tussen de 0,6 en 0,7. Een lagere ZTA waarde kan bereikt worden door een warmtewerende coating aan te brengen.

LTA: lichttoetredingsfactor

LTA is de lichttoetredingsfactor van een raam. Het geeft de verhouding weer tussen hoeveel zichtbare zonnestraling door het glas gaat en hoeveel door het glas wordt tegengehouden. Dit wordt berekend bij een loodrechte invalshoek (90 graden). Blank enkel glas heeft een LTA-waarde van 0,9. Modern HR++ glas houdt meer zichtbare zonnestraling tegen en heeft een LTA-waarde tussen 0,7 en 0,8.

De LTA is dus de lichttoetredingsfactor van het zichtbare zonlicht. De ZTA waarde kan gering zijn terwijl de LTA groot is en andersom.

Wat is de optimale ZTA en LTA?

De kunst is dus altijd om een glassoort te kiezen dat goed warmte weert (lage ZTA) maar toch met een hoge LTA waarde voor voldoende daglicht. AA Glas adviseert u hier graag over.

G-waarde: de nieuwe standaard voor ZTA

In Nederland wordt steeds vaker de internationale standaard gebruikt, namelijk de g-waarde. Waar de ZTA wordt berekend met een invalshoek van 45 graden, wordt de g-waarde gerekend bij een invalshoek van 90 graden. Hierdoor is de g-waarde is altijd hoger dan de ZTA, omdat zonlicht dat loodrecht op het glas schijnt minder reflectie geeft dan schuin invallend zonlicht.

Het verschil tussen de ZTA en g-waarde

De g-waarde is de verhouding tussen de totale hoeveelheid zonne-energie die door de beglazing een ruimte binnenkomt (direct en indirect) en de hoeveelheid loodrecht op het glas vallende zonne-energie (bron: https://www.joostdevree.nl/shtmls/g-waarde.shtml). De g-waarde ligt tussen de 0 en 1. Hoe hoger, hoe beter het licht doorlaat. Goed lichtdoorlatende beglazing heeft een g-waarde van ongeveer 0.85.

Warmtewerend of zonwerend glas

Voor meer informatie kunt u terecht op onze productpagina over warmtewerend glas. Neem gerust contact op voor advies.

Klantbeoordeling:
Star
9,4