Het Schip

Rond 1910 hebben 3 architecten waaronder architect Michel de Klerk (1884-1923) de Amsterdamse School ontwikkeld. Een bouwstijl waarvan de grootste concentratie zich bevindt in en rondom Amsterdam. Zoals Plan Zuid naar het ontwerp van Berlage, het Olympisch Stadion,  het scheepvaarthuis en diverse scholen.

Het Schip is een rijksmonument uit 1920 een is een van de vooraanstaande voorbeelden van de bouwstijl Amsterdamse school.  Het ligt in Amsterdam west, de welbekende spaarndammerbuurt.

Het museum ‘Het Schip ‘ is gevestigd in een huizenblok met een en dezelfde naam. Het museum is gewijd aan de bouwstijl Amsterdamse school terwijl de voormalige arbeiderswoningen dienst doen als huurwoningen.

 

Restaureren.

In 2015 is men van start gegaan met het restaureren van Het Schip. De restauratie is nodig om het gebouw in goede staat te houden. Daarnaast wil men de voormalige arbeiderswoningen beter isoleren zodat het wooncomfort geoptimaliseerd wordt. AA Glas werk mee aan dit bijzondere project middenin Amsterdam West.

Monumentaal Rijks monument.

Het Schip is zoals eerder vermeldt een rijksmonument. Dit houdt in dat men niet zomaar wijzigingen mag doorvoeren maar dat daar eerst  vergunningen voor worden afgegeven door  het college B&W. Omdat de uitstraling van een Rijksmonument  van algemeen belang is  en van historische waarde is het zaak om tijdens de renovatie niet af te wijken van de huidige uitstraling.
 

De rol van AA Glas

Kenmerkend voor de Amsterdamse School zijn de laddervensters. Deze sieren de gevels van Het Schip. Deze vensters zijn onderverdeeld in roeden die doet denken aan het sporten van een ladder. Van oorsprong werd er voor deze laddervensters gekozen vanuit een decoratief zicht. Tegenwoordig worden oude laddervensters verwijderd en plaats men grote kozijnen terug. Zoniet bij Het Schip.
De uitstraling moet immers bewaard blijven. AA glas heeft een bijzonder soort glas ontwikkeld welke nauw aansluit bij de eisen en de wensen van de wetten van erfgoed. Old-Style monumentenglas met isolatiewaarde welke voldoen aan de huidige eisen.  Door vertekening in het glas behoudt men de sfeer van toen. Echter door een onzichtbare coating aan de binnenzijde van het glas ontstaat er optimale isolatiewaarde.  De ruitjes zullen gevat worden en afgewerkt worden met renoseal.

 

Momenteel zijn wij druk bezig met het plaatsten van het glas. In totaal gaat het om duizenden ruiten welke geplaatst gaan worden.  Wij zijn dankbaar dat wij ons steentje bij kunnen dragen aan het behoudt van de Amsterdamse Bouwstijl.